V2.37をリリースしました

BidMachineV2.37をリリースしました。

<修正点>
入札処理性能の改善