V2.38をリリースしました

BidMachineV2.38をリリースしました。

<修正点>
V2.37のバグ修正