V2.48をリリースしました

BidMachineV2.48をリリースしました。

<修正点>
検索エラー(一部)修正
入札遅延対策