V2.49をリリースしました

BidMachineV2.49をリリースしました。

<修正点>
入札遅延対策の微調整