V2.52をリリースしました

BidMachineV2.52をリリースしました。

<修正点>
アフィリエイトリンクの削除