V2.56をリリースしました

BidMachineV2.56をリリースしました。

<修正点>
V2.55・V2.54の不具合修正