V2.73をリリースしました

BidMachineV2.73をリリースしました。

<修正点>
アカウント登録の不具合を修正