V3.11をリリースしました

BidMachineV3.11をリリースしました。

<修正点>
仕様変更(ログインエラー)対応