V3.19をリリースしました

BidMachineV3.19をリリースしました。

<修正点>
ログインエラー対応