V2.28をリリースしました

BidMachineV2.28をリリースしました。

<修正点>
V2.27の不具合修正